แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

 ให้ท่านพบกับอาหารเช้าเพื่อสุขภาพแก่ชาวโคราช ทั้ง 3 สาขาในโคราช

 ราคาเพื่อสุขภาพของท่าน เพียง 75, 90, 120 บาท / มื้อ

 โทรศัพท์ : 085-9088621 และ 086-5845454

 
เนื่องจากสังคมเมืองปัจจุบัน เป็นสังคมของการแข่งขัน เร่งรีบ  จึงทำให้ผู้คนในปัจจุบัน เพิกเฉย หรือละเลย ต่อการบริโภคสารอาหารที่มีคุณค่า หรือ โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย ดังจะเห็นได้จากสถิติที่เพิ่มมากขึ้น ของกลุ่มคน ที่เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ความดัน คลอเลสเตอรอล  และอื่นๆ ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการมีน้ำหนักตัวที่ไม่เหมาะสม และการได้รับโภชนาการที่ไม่สมดุล  ซึ่งทางศูนย์ Healthy Breakfast ได้ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่ม ที่ง่าย และสะดวกรวดเร็ว แต่ยังคงให้คุณค่าทางโภชนาครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามหลักโภชนาการ อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมความรู้ทางด้านโภชนาการบำบัด
 

 

Go to top