ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รับสมัคร พนง.พาร์ทไทม์ช่วงเย็น แม่ครัวและผช.ครัว

1. พนง.พาร์ทไทม์หญิง ตอนเย็น

- หญิง อายุ 18-35ปีขึ้นไป
- เข้างาน 17.30น.-22.00
- ไม่จำกัดการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบณ์การ
- ช่วยงานทั่วไปในร้านอาหาร และ ทำความสะอาดเก็บร้าน
- รายได้ 150บาท อาหาร1มื้อ

2. พนง.ผช.ครัว ชาย/หญิง

- ชาย/หญิง อายุ 18-40ปี
- ไม่จำกัดการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบณ์การ
- แต่ต้องมีความขยันและความตั้งใจฝึกหัดงาน
- สามารถฝึกหัด ประกอบอาหาร ที่ต้องใช้ความสะอาดและ
ปราณีตได้
- เข้างาน 12.00-22.00น. หยุดสัปดาห์ละ1วัน
- รายได้ 300-350บาท ตามประสบการณ์และฝีมือ อาหาร2มื้อ และทิป

3. แม่ครัว

- หญิง. อายุ 22-40ปี
- ไม่จำกัดการศึกษา มีประสบณ์การในร้านอาหาร
- เข้างาน 11.00-21.30น. หยุดสัปดาห์ละ1วัน
- รายได้ 350-500บาท ตามประสบการณ์และฝีมือ อาหาร2มื้อ และทิป

สนใจติดต่อ ร้าน168Noodles bistro ถนนกุดั่น เส้นหน้าไนท์วัดบูรพ์ จากสี่แยกไนท์วัดบูรพ์(รร,ดิไอยรา)ไปทางประตู้น้ำคูเมือง ร้าน168อยู่ซ้ายมือตรงข้ามลีลดาสปาก่อนถึงสี่แยกร้านมุมบาร์ โคราช พร้อมเอกสาร รูป ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ด้วยตนเอง

สัมภาษณ์พร้อมเอกสารได้ เวลา 14.00น.ถึง 20.00น. ยกเว้นวันจันทร์ ร้านหยุดบริการ

044-087-942 หรือ 063-591-7465

Go to top