ท่านติช นัท ฮันห์ พระชื่อก้องโลกขยายหมู่บ้านพลัมสู่ประเทศไทย เร่งก่อสร้างที่นคร ราชสีมา เป็นที่ปฏิบัติธรรม มุ่งเจริญสติในชีวิตประจำวัน

ไทยโพสต์ * "ติช นัท ฮันห์" พระชื่อดังก้องโลกขยายหมู่บ้านพลัมสู่ประเทศไทย ลูกศิษย์ชาวไทยเดินหน้าก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมที่นครราชสีมา มุ่งเน้นเจริญสติในชีวิตประจำวัน สร้างหัวใจแห่งสันติในสังคมไทย เผยกิจวัตรฉันมังสวิรัติ ไม่รับสวดงานพิธีกรรม มุ่งสร้างชุมชนน่าอยู่กลมกลืนธรรมชาติ คาดปีหน้าเปิดใช้งาน

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย ได้จัดพิธียกเสาเอกสร้างอาคารกุฏิพระภิกษุสามเณร ณ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานา ชาติ ประเทศไทย บ้านสระน้ำใส ตำบลโป่งตา ลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี เป็นประธานพิธีและนำสวดพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยคณะนักบวชต่างชาติจากหมู่บ้านพลัมและพุทธ ศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ท่านติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ชาวเวียดนาม ได้ก่อตั้งหมู่บ้าน พลัมที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นชุมชนแบบอย่างของการปฏิบัติธรรมที่เน้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันและการตระหนักรู้ลมหายใจ ปัจจุบันหมู่บ้านพลัมมีอยู่ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเวียดนาม ล่าสุดประเทศไทย

ภิกษุณีนิรามิสา พระธรรมาจารย์ชาวไทยแห่งหมู่บ้านพลัม ในฐานะประธานมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย กล่าวว่า หมู่บ้านพลัมเป็นสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มีรูปแบบการบริหารเป็นสถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีพระกับฆราวาสร่วมกันบริหารองค์กร แต่ไม่ใช่ในรูปแบบวัด และไม่มีการบวช หรือรับกิจนิมนต์ตามพิธีกรรมทั่วไป แต่มุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลวงปู่ติชนัท ฮันห์ ด้วยการฝึกเจริญสติ สมาธิและปัญญา เพื่อตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงของตัวเรา ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความเมตตาและความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างผู้คนกับสรรพสิ่งรอบข้าง โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพระธรรมาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระอาวุโสได้หมุนเวียนเข้ามาทำงานในหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

ภิกษุณีนิรามิสากล่าวว่า พระภิกษุสงฆ์จากหมู่บ้านพลัมได้รับการบรรพชาตามแนวทางพระ พุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในการก่อตั้งหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เพื่อเปิดหลักสูตรสติปัฏฐานให้พระภิกษุ-สามเณรได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติเจริญสติเพื่อรู้แจ้งและเข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ ส่วนวิถีปฏิบัติก็เป็นไปตามนิกายมหายาน คือ ฉันมังสวิรัติ มีการบิณฑบาตเพียงแค่เดือนละครั้งเท่านั้น โดยวิถีปฏิบัติก็เป็นไปตามนิกายมหายาน คือ ฉันมังสวิรัติ มีการบิณฑบาตเพียงแค่เดือนละครั้งเท่านั้น โดยปกตินักบวชจะทำอาหารกันเองด้วยการจัดตารางกิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งเน้นความเรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุด

"แนวทางของหมู่บ้านพลัมคือ การเรียนรู้เพื่ออยู่กับตัวเองโดยใช้การเจริญสติ ซึ่งมีหลากหลายวิธี แต่หนึ่งในนั้นที่เราสังเกตเห็นคือ การยืนสงบนิ่ง เมื่อได้ยินเสียงระฆังหรือเสียงนาฬิกาทุกคนจะหยุดกิจกรรมต่างๆ แล้วยืนสงบนิ่งอยู่กับตัวเองประมาณ 2-3 นาที เพื่อดึงสติให้กลับมาอยู่กับตัว" ภิกษุณีนิรามิสากล่าว

ประธานมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย กล่าวว่า หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เริ่มก่อสร้างอาคารกุฏิพระภิกษุสามเณร ศาลาปฏิบัติธรรมและโรงอาหาร โดยมีสถาบันอาศรมศิลป์จัดตั้งทีมสถาปนิกจิตอาสาร่วมกันออกแบบสถาปัตย์และภูมิทัศน์หมู่บ้าน พลัม ประเทศไทย โดยมีแนวคิดในการสร้างสังฆะ ซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสุขและเบิกบาน นอกจากจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมของชาวไทยแล้ว ยังตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมแห่งสติของเอเชียอีกด้วย คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีจึงเปิดดำเนินงานได้ก่อสร้างประมาณ 1 ปีจึงเปิดดำเนินงานได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มูลนิธิหมู่บ้านพลัมได้หมุนเวียนจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ เช่น ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของแต่ละเดือน จะมีการจัดวันแห่งสติ มีการฝึกสติทุกกิจกรรมตลอดทั้งวันที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ เป็นต้น ส่วนสถานที่ปฏิบัติธรรมชั่วคราวที่อยู่ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา

"หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้บอกว่า ยินดีที่ประเทศไทยมีการตั้งหมู่บ้านพลัม และจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติที่มีคนทั่วโลกเดินทางมายังที่นี่ เพื่อสืบต่อหนทางอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผู้เป็นครูของเรา อริยมรรคของพระพุทธองค์จะช่วยให้ผู้คนได้ฝึกปฏิบัติตามคำสอนเพื่อลดทอนความทุกข์ในชีวิต และนำความสุขเบิกบานมาสู่โลก หากเป็นไปได้ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในปีหน้า" ภิกษุณีนิรามิสากล่าวในที่สุด.

 
บรรยายใต้ภาพ
ภิกษุณีนิรามิสา
หมู่บ้านพลัม
Go to top