ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ร้านลานลูกไม้แดงคอฟฟี่ ตั้งอยู่ในร้านลานลูกไม้แดง (หลังโลตัสโคราช) เปิดแล้ว กาแฟสไตลสวน มีทั้งโ้ซนแอร์และ outdoor 

เวลาปิดเปิด 10.30 - 19.30 น ทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top