แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_historical  เป็นภาพถ่ายในสมัย พ.ศ 2454 ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเสด็จโคราช

 

 

 

 


korat_history

ได้มาจากป้ายที่ไทรงาม พิมาย

korat_history


เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขอม
มีลักษณะสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมูล


ที่ประทับที่พิมาย

korat_history

korat_history

korat_history

พลับพลาหน้าปราสาทหินพิมาย

korat_history

ปราสาท หินพิมาย หันไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทอื่นที่หันไปทางทิศตะวันออก ... นครวัดหันไปทางตะวันตกเพราะจะทำเป็นที่บรรจุพระศพ ... สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนั้นของขอม ซึ่งเข้ามาสู่เมืองพิมายทางทิศใต้

พิมาย น่าจะมาจากคำว่า วิมาย หรือ วิมายปุระ ที่ปรากฏในจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท

จาก หลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ( ก่อนนครวัดซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ) ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์
ต่อมาปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งหันมานับถือพุทธศาสนา นิกายมหายาน
แล้ว อิทธิพลของวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมลงหลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมา เมืองพิมายคงจะหมดความสำคัญลง และหายไปในที่สุด เนื่องไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายเลยในสมัยสุโขทัยพลับพลา เปลื้องเครื่อง

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอก ด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เดิม เรียกกันว่า "คลังเงิน" จากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าคงเป็นที่พักเตรียมพระองค์สำหรับกษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขบวนสิ่งของถวายต่างๆ
จากการขุดแต่งบริเวณนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก มีทั้งรูปเคารพ เครื่องประดับ และเหรียญสำริด เป็นเหตุให้เรียกกันว่า "คลังเงิน"

korat_history

ภาพในปัจจุบ้น ... ไม่แน่ใจว่ามุมเดียวกันหรือไม่

korat_history

กำแพงปราสาทหินพิมาย

korat_history

ประตูปราสาทหินชั้นนอก

korat_history

ดู จากเสาน่าจะเป็นอันเดียวกันคือ ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว เป็นประตูที่ต่อจากสะพานนาคราช ... สะพานนาคราชเป็นตัวเชื่อม โลกมนุษย์และสวรรค์

korat_history

ซุ้มประตูและระเบียงคด

เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายยกพื้นสูง
อยู่ล้อมรอบปราสาทประธาน
ระเบียงคดมีลักษณะคล้ายกำแพงแก้วทั้ง 4 ด้าน โดยมีตำแหน่งที่ตั้งตรงกับแนวของประตูเมือง และประตูทางเข้าปราสาทประธาน


korat_history

korat_history

korat_history

korat_history

korat_history

ทับหลังด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

korat_history

ทับหลังด้านทิศตะวันตก

korat_history

ทับหลังด้านทิศตะวันออก

korat_history

 

ที่มา:http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=09-2010&date=24&group=40&gblog=5

 

Go to top