แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

korat_mars

 

 

"มาร์ส วัน" (Mars One) องค์การไม่แสวงหากำไรซึ่งตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ เปิดรับสมัครผู้ตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคาร ภายในปี 2023

 

korat_universal

 

 

มาร์สวัน ได้เผยแพร่คุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ผู้สมัครจะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ จุดประสงค์ที่ชัดเจน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้อื่น นอกจากนั้นผู้สมัครยังจะต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ง่าย กระตือรือร้น สร้างสรรค์  เต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม และสามารถแก้ปัญหาได้ดี ที่สำคัญจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครจะเริ่มขึ้นในระหว่างช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ในลักษณะของเรียลิตี้ทีวี โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกแบ่งออกเป็นทีมละ 4 คน อย่างน้อย 6 ทีม ซึ่งจะต้องพร้อมเดินทางภายในเดือนกันยายน 2022 แต่มีเพียงทีมเดียวที่จะได้ร่วมเดินทางไปสู่ดาวเคราะห์สีแดง


ขั้นตอนการสมัครจะแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนคือขั้นแรก ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ รวมถึงจดหมายแสดงความจำนง และวิดีโอความยาวหนึ่งนาที เพื่อตอบคำถามและอธิบายว่าเหตุใดตนจึงสมควรถูกคัดเลือก ใบสมัครที่ได้รับการอนุมัติและจดหมายแสดงความจำนงจะถูกเผยแพร่ออนไลน์  ก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญของมาร์ส วัน จะเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ารอบสอง ซึ่งจะต้องขอใบรับรองแพทย์ และเข้าพบกับคณะกรรมการของมาร์ส วัน ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะทำการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารอบที่สาม

 

ในรอบที่สามนี้ จะเป็นการคัดเลือกในระดับชาติ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตไปทั่วโลก ในแต่ละประเทศ ผู้สมัคร 20-40 คน จะต้องเข้าร่วมการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่เหมาะสม ผู้ชมทางบ้านจะเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือผู้ชนะเพียงคนเดียว คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้าสู่รอบสุดท้าย


ในรอบที่สี่ ผู้เข้ารอบจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องผ่านการทดสอบให้ถึงระดับที่ต้องการ การแข่งขันในรอบนี้จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก และมีการแบ่งกลุ่ม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงความสามารถในการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลำบาก และทำงานร่วมกันในสถานการณ์ที่คับขัน ผู้เข้ารอบทั้ง 24 คน จะได้รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำของมาร์ส วัน ทั้งนี้ ทั้งทีม หรือคนใดคนหนึ่งอาจถูกคัดออก หากบริษัทพบว่าไม่มีความเหมาะสมต่อภารกิจ

 

 

korat_universal

 


กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครจะเริ่มขึ้นในระหว่างช่วงครึ่งปีแรกของปี นี้ในลักษณะของเรียลิตี้ทีวี โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกแบ่งออกเป็นทีมละ 4 คน อย่างน้อย 6 ทีม ซึ่งจะต้องพร้อมเดินทางภายในเดือนกันยายน 2022 แต่มีเพียงทีมเดียวที่จะได้ร่วมเดินทางไปสู่ดาวเคราะห์สีแดง


เว็บไซต์มาร์ส วัน เปิดเผยว่า ผู้คนทั่วโลกจะต้องร่วมโหวตว่ากลุ่มใดจะได้เป็นทูตของโลกที่ได้เดินทางไปดาว อังคาร ขณะที่ทีมที่เหลือจะถูกส่งในอีก 2 ปีถัดไป


สถาบันวิทยาศาสตร์ในเนเธอร์แลนด์เปิดรับสมัครผู้ตั้งถิ่นฐานบนดาว อังคาร ซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วจะต้องอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดชีวิต มีคนสนใจกว่าพันราย ต้องการผู้กล้าแค่ 20 คน

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการฝึกเป็นเวลา 8 ปี และจะต้องเข้ารับการทดสอบ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติภารกิจจำลองในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจำลองที่คล้ายกับ ดาวอังคาร รวมถึงการฝึกอบรมด้านไฟฟ้า การซ่อมอุปกรณ์ การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  โดยในปี 2016 บริษัทมีแผนที่จะเริ่มถารกิจการส่งอุปกรณ์ต่างๆไปยังดาวอังคาร ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนเครื่องมือต่างๆ ยานสำหรับใช้อยู่อาศัยจริง ที่สามารถรวมเข้าเป็นชิ้นส่วนเดียวกันเมื่อมนุษย์เดินทางไปถึง

{youtube width="550"}n4tgkyUBkbY{/youtube}

ที่มา:http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357810254&grpid=01&catid=&subcatid=

 

Go to top