แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

ตามประชุมพงศาวดารภาคที่73หน้า67กล่าวว่า เจ้าพระบานครราชสีมา (ทองอินท์ ณ ราชสีมา) นับเนื่องในฐานะเป็นพระราชโอรสพระเจ้าตากสินมหาราช

โอรสลับพระเจ้าตากสิน(เจ้าพระยานครราชสีมา)

เพราะเหตุว่า เจ้าหญิงยวน ราชธิดาพระเจ้านครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชนนีของเจ้าพระยานครราชสีมา รับราชการฝ่ายใน ณ ราชสำนัก สมเด็จพระเจ้าตากสินจนทรงครรภ์แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดเกล้า พระราชทานแก่เจ้าพระยานครราชสีมา(ปิ่น)ๆรับพระราชทานไปเป็นแม่เมือง หาได้ถ์อเป็นภริยาไม่ ในที่สุดเจ้าหญิงยวนประสูติโอรสคือท่านทองอินท์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในจนประดิษฐานพระบรมราชวงศ์ใหม่ ประวัติของท่านจึงสับสนไปบ้าง ท่านรับราชการในเมืองนครราชสีมาจนมีตำแหน่งเป็นผู้รักษาเมือง เมื่อต้นรัชการที่2ได้โปรดเกล้าให้ท่านมีบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นเจ้าพระยากำแหงสงคราม ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมา ชั้นบุตรที่เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาได้แก่พระยานครราชสีมา (เมฆ ณ ราชสีมา) ชั้นหลานที่เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาคือพระยากำธร พายัพทิศ (ดิศ อินทโสฬส)

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nisomsak&month=03-2010&group=1&date=24&gblog=17

Go to top