แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

ปีนักษัตร 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ตรงกับปีนักษัตรอะไร กลายเป็นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านปีเก่าไปยังปีใหม่ หลายคนอาจจะหลงลืมปีนักษัตรกันได้ บทความนี้จะพาไปไขคำตอบปีหน้าปีนักษัตรอะไร 2567 และมีวิธีการนับอย่างไรให้จำได้ง่ายๆ

รู้จัก “ปีนักษัตร” คืออะไร
ปีนักษัตร (นัก-สัด) คือ ชื่อของรอบเวลา รอบละ 12 ปี โดยจะมีการกำหนดสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ ใน 1 รอบจะมีสัตว์ 12 ตัว เรียงลำดับ ดังนี้

ปีชวด หรือปีหนู
ปีฉลู หรือปีวัว
ปีขาล หรือปีเสือ
ปีเถาะ หรือปีกระต่าย
ปีมะโรง หรือปีงูใหญ่
ปีมะเส็ง หรือปีงูเล็ก
ปีมะเมีย หรือปีม้า
ปีมะแม หรือปีแพะ
ปีวอก หรือปีลิง
ปีระกา หรือปีไก่
ปีจอ หรือปีหมา
ปีกุน หรือปีหมู
วิธีการนับในรูปแบบของปีนักษัตรนิยมใช้นับในชาติตะวันออก รวมถึงในประเทศไทย ถือเป็นรูปแบบนับปีที่ได้รับความนิยมและยึดถือมาเป็นระยะเวลานาน

ปีนักษัตร 2567 ตรงกับปีอะไร

ปีนักษัตร 2567 ตรงกับปีมะโรง งูใหญ่ หรือปีมังกรทอง 2567 นั่นเอง โดยตำราโบราณเชื่อว่าสัญลักษณ์ของสัตว์ประจำปีเกิดนั้นจะเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอได้ หากเกิดในปีมังกรทอง จะสื่อถึงความแข็งแกร่ง กล้าหาญ ทะเยอทะยาน และมีความโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีการใช้คำนวณปีนักษัตรที่ตรงกับปีชง เพื่อเตรียมทำบุญ แก้เคล็ดในช่วงต้นปีใหม่กันด้วย

...

วิธีการคำนวณปีนักษัตรทำได้อย่างไรบ้าง
วิธีการคำนวณว่าปีที่ตนเองเกิด หรือปีปัจจุบันนี้ตรงกับปีนักษัตรอะไร สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการนำปีพุทธศักราชตั้ง หารด้วย 12 จากนั้นให้นำตัวเลขที่ปัดเศษทิ้ง คูณด้วย 12 อีกครั้ง ก่อนจะนำผลลัพธ์มาลบกับปีพุทธศักราชที่ตั้งไว้ เมื่อได้มาเทียบ ดังนี้

เศษ 1 ตรงกับปีมะเมีย
เศษ 2 ตรงกับปีมะแม
เศษ 3 ตรงกับปีวอก
เศษ 4 ตรงกับปีระกา
เศษ 5 ตรงกับปีจอ
เศษ 6 ตรงกับปีกุน
เศษ 7 ตรงกับปีชวด
เศษ 8 ตรงกับปีฉลู
เศษ 9 ตรงกับปีขาล
เศษ 10 ตรงกับปีเถาะ
เศษ 11 ตรงกับปีมะโรง
เศษ 0 หรือไม่เหลือเศษ ตรงกับปีมะเส็ง


หากใครไม่สะดวกคำนวณ ไทยรัฐเทียบปีนักษัตรและปีพุทธศักราชง่ายๆ มาฝาก ดังนี้

ปีชวด หรือปีหนู
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575, 2587

ปีฉลู หรือปีวัว
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576, 2588

ปีขาล หรือปีเสือ
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565, 2577, 2589

ปีเถาะ หรือปีกระต่าย
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578, 2590

ปีมะโรง หรือปีงูใหญ่
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555, 2567, 2579, 2591

ปีมะเส็ง หรือปีงูเล็ก
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580, 2592

ปีมะเมีย หรือปีม้า
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581, 2593

ปีมะแม หรือปีแพะ
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582, 2594

ปีวอก หรือปีลิง
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571, 2583, 2595

ปีระกา หรือปีไก่
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572, 2584, 2596

ปีจอ หรือปีหมา
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573, 2585, 2597

ปีกุน หรือปีหมู
คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586, 2598

Go to top