ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แฮ็พพิแมธ" เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันที่จะประสบผลสำเร็จ ในการศึกษาเล่าเรียน แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใดโดยการพัฒนานักเรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพให้มีความสามารถใน การเรียนรู้และมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ในระดับสูง เพื่อที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดไป

happymath

happymath2

 

Go to top