แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

v  สอนภาษาอังกฤษ

ประถม - มัธยม

แยกชั้นเรียนตามความสามารถของผู้เรียน

-ประถม แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น
- เริ่มต้น (ใช้ภาษาไทยช่วยในการเรียน)
- Intermediate (ใช้ภาษาไทยบ้างเล็กน้อย)
-Advanced (ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด)

มัธยม แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น
- เริ่มต้น
(เรียนการแต่งประโยค+สนทนา)

- Intermediate
(อ่านจับใจความ+แกมมา เริ่มต้น +สนทนา)

-Advanced
(อ่านจับใจความ+แกรมมา ชั้นสูง+writing)
 นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามวันและเวลาเรียนได้ที่

ครูฝ้าย 0867656785 เซฟวัน
ครูแชมป์  0885822415 จอหอ

จ.นครราชสีมา

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียน
โรงเรียนนานาชาติแคลิฟิเนียเพรพ สระบุรี(ประจำ)

เรามีหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการย้ายไปเรียนหลักสูตรนานาชาติ

ติดต่อ 0851189987

d

v

Go to top