แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

ข้อมูลตำบลต่างๆในนครราชสีมา: ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งสภาพพื้นที่ดังนี้คือ บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของอำเภอ มีลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดชัน ลาดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และบริเวณทางตอนใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ป่าสงวนห้วยยางครอบคลุมพื้นที่ ในเขตตำบลไชยมงคล ตำบลหนองจะบก ตำบลบ้านใหม่ และตำบลโคกกรวด ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองลำตะคอง คลองส่งน้ำชลประทานและเป็นที่ตั้งของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และส่วนบริเวณทางตอนเหนือมีลักษณะพื้นที่เกือบราบถึงราบ

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 25 ตำบล 234 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ในเมือง (Nai Mueang)
 2. โพธิ์กลาง (Pho Klang)
 3. หนองจะบก (Nong Chabok)
 4. โคกสูง (Khok Sung)
 5. มะเริง (Maroeng)
 6. หนองระเวียง (Nong Rawiang)
 7. ปรุใหญ่ (Pru Yai)
 8. หมื่นไวย (Muen Wai)
 9. พลกรัง (Phon Krang)
 10. หนองไผ่ล้อม (Nong Phai Lom)
 11. หัวทะเล (Hua Thale)
 12. บ้านเกาะ (Ban Ko)
 13. บ้านใหม่ (Ban Mai)
               
 1. พุดซา (Phutsa)
 2. บ้านโพธิ์ (Ban Pho)
 3. จอหอ (Cho Ho)
 4. โคกกรวด (Khok Kruat)
 5. ไชยมงคล (Chai Mongkhon)
 6. หนองบัวศาลา (Nong Bua Sala)
 7. สุรนารี (Suranari)
 8. สีมุม (Si Mum)
 9. ตลาด (Talat)
 10. พะเนา (Phanao)
 11. หนองกระทุ่ม (Nong Krathum)
 12. หนองไข่น้ำ (Nong Khai Nam)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองนครราชสีมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 27 แห่ง แบ่งตามรูปแบบการบริหารและจัดการ 2 รูปแบบคือ

 • เทศบาล ทั้งสิ้น 16 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 11 แห่ง

เทศบาล แบ่งเป็น เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง และ เทศบาลตำบล จำนวน 15 แห่ง มีรายชื่อดังนี้

 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่ตั้งจำนวนประชากร
(พ.ศ. 2555)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ระยะทางจาก
ที่ว่าการอำเภอ
(กม.)
ความหนาแน่น
(คนต่อ ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(หลัง)
1. เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาล ต.ในเมือง 137,579 37.50 1.3 3,668.77 63,302
2. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาล ต.โพธิ์กลาง 26,174 55.23 8.5 473.9 10,742
3. เทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาล ต.หัวทะเล 25,510 15.59 8 1,636.3 11,255
4. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาล ต.หนองไผ่ล้อม 19,157 17.89 3 1,070.82 10,305
5. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาล ต.บ้านใหม่ 17,873 19.55 10 914.21 6,337
6. เทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาล ต.สุรนารี 16,663 49.90 15 333.92 8,357
7. เทศบาลตำบลจอหอ เทศบาล ต.จอหอ และ ต.บ้านเกาะ(บางส่วน) 16,500 9.50 8 1,736.84 7,859
8. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาล ต.โคกกรวด (นอกเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด) 13,024 64.17 13 202.96 5,200
9. เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาล ต.โคกสูง 9,997 30.56 15 327.12 3,368
10. เทศบาลตำบลพุดซา เทศบาล ต.พุดซา 9,746 39.36 16 247.61 2,795
11. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เทศบาล ต.ปรุใหญ่ 9,526 16.63 11 572.82 4,194
12. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาล ต.บ้านโพธิ์ 9,045 44.36 18 203.89 3,293
13. เทศบาลตำบลไชยมงคล เทศบาล ต.ไชยมงคล 7,111 60.18 18 118.16 2,949
14. เทศบาลตำบลโคกกรวด เทศบาล ต.โคกกรวด
(นอกเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด)
7,059 3.00 18 2,353 3,387
15. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เทศบาล ต.หนองไข่น้ำ 5,998 43.44 19 138.07 1,537
16. เทศบาลตำบลตลาด เทศบาล ต.ตลาด 6,606 22.20 12 297.56 2,798

สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีจำนวน 11 แห่ง ให้บริหารในพื้นที่ตำบลนอกเขตเทศบาล

 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่ตั้งจำนวนประชากร
(พ.ศ. 2555)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ระยะทางจาก
ที่ว่าการอำเภอ
(กม.)
ความหนาแน่น
(คนต่อตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(หลัง)
1. หนองบัวศาลา อบต. ต.หนองบัวศาลา 19,041 36.61 10 520.1 10,841
2. จอหอ อบต. ต.จอหอ 12,955 26.97 12.5 480.34 4,884
3. หนองจะบก อบต. ต.หนองจะบก 12,168 23.56 7 516.46 4,991
4. หนองระเวียง อบต. ต.หนองระเวียง 11,400 54.77 16 208.14 3,877
5. บ้านเกาะ อบต. ต.บ้านเกาะ 11,123 11.30 6 984.33 5,247
6. หมื่นไวย อบต. ต.หมื่นไวย 10,296 9.76 5 1,054.91 4,852
7. หนองกระทุ่ม อบต. ต.หนองกระทุ่ม 7,648 18.50 8 413.4 3,575
8. มะเริง อบต. ต.มะเริง 7,414 10.25 10.5 723.31 2,542
9. สีมุม อบต. ต.สีมุม 6,387 15.0 15 425.8 1,924
10. พะเนา อบต. ต.พะเนา 5,008 18.16 9 275.77 1,530
11. พลกรัง อบต. ต.พลกรัง 4,761 18.65 17 255.28 1,139

Go to top