แพทย์แผนไทย โคราช รักษาโรค SLE ไขความลับวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ( SLE)
รถตู้ให้เช่า ร้อยเอ็ด
หมอเอ ณัฐปราชญ์ คลินิก

สำหรับบางคนก็คงแปลกใจ ทำไมเรื่องแค่นี้ว่า "โคราช" อยู่ภาคไหน ทำไมไม่รู้ .. แต่คนที่ไม่เคยมาและไม่ได้ดูแผนที่บ่อยๆ ก็อาจจะไม่รู้ได้นะครับ

คำตอบสำหรับคำถามที่ว่า "โคราชอยู่ภาคไหน" นั้น .... คำตอบที่ถูกต้องคือ อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครับ!! หรือ เรียกว่าภาคอีสานก็ได้ 

โคราชจัดว่าเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานอย่างแท้จริง! เพราะหากมาจากกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี หากต้องการจะไปภาคอีสาน ก็ต้องผ่านโคราช ก่อนอยู่แล้วครับ ด้วยการที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ จึงเกิดเส้นทางในการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมากมายหลายเส้นทาง โดยฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2565 นี้ มีถนนมอเตอร์เวย์หลายสายตัดเป็นวงแหวนมากมายในจังหวัดนี้

..หากโควิดเบาบางลงไปแล้ว ..จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นศูนย์กลางในการเดินทาง อย่างแน่นอนกว่าเดิมอีกครับผม

เกร็ดเพิ่มเติม:

ภูมิประเทศ

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่) เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4 และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Go to top